Články   Co je to?
 
Nevíte jak vložit článek?
Členská schůze 2020 ( od Řezin )

Schůze proběhla elektronicky. Zúčastnilo se 38 řádných členů z celkového počtu 63.

 • Bylo odsouhlaseno hospodaření za rok 2019.
 • Byla schválena navržená úprava stanov.
 • Byl odsouhlasen počet členů nového výboru.
 • Předsedou byl zvolen Petr Řezka.
 • Do výboru byli dále zvoleni: Martin Drátovský, Tomáš Pop, Milan Hrdlička, Jiří Přidal, Jáchym Kubeček.

Zápis na web do sekce Oddíl – zápisy z výborů. (po přihlášení)

15.12.2020 Petr ŘezkaAhoj kamarádi,

jak bylo avizováno, z důvodu aktuální epidemické situace a platných vládních opatření svoláváme náhradní členskou schůzi, která bude v souladu se zákonnou úpravou (lex covid) konána korespondenčně (per rollam). Členská schůze se zahajuje 14.11.

Návrh usnesení včetně pravidel hlasování je uveden v příloze. O tomto usnesení hlasujte mailem na adresu hkpardubice@email.cz nejpozději do 13.12. v souladu s pokyny uvedenými v návrhu zápisu z členské schůze, tedy

 • Hlasování o všech bodech včetně volby do výboru je aklamací, tedy veřejně. Hlasování bude zveřejněno v příloze zápisu dle jednotlivých bodů a členů (formulář v příloze – obsahuje aktuální seznam řádných členů).
 • Hlasovat se bude o jednotlivých bodech usnesení samostatně.
 • Obsah hlasovacího mailu bude dle jednotlivých bodů:
 1. souhlasím/nesou­hlasím
 2. souhlasím/nesou­hlasím

3a. souhlasím/nesou­hlasím
3b. jedno jméno kandidáta na předsedu
3c. až pět jmen kandidátů do výboru

Program schůze:

 1. Schválení výsledku hospodaření klubu za rok 2019 (viz příloha)
 2. Změna stanov (viz příloha)
 3. Volba předsedy a výboru

3a. schválení počtu členů nového výboru – navržený počet 6
3b. hlasování o předsedovi – z kandidátů na předsedu bude volen jeden

 • Petr Řezka

3c. hlasování o členech výboru – z kandidátů na člena výboru bude voleno max. 5

 • Martin Drátovský
 • Milan Hrdlička
 • Jáchym Kubeček
 • Anna Hrnčířová
 • Jirka Přidal
 • Marcel Tlustoš
 • Tomáš Pop

Pokud budete mít jakékoli dotazy, pište, volejte.

Díky Řezinsvolání schůze

Ahoj kamarádi,

z důvodu aktuální epidemické situace a platných vládních opatření rušíme plánovanou členskou schůzi na Posledním slanění. Zároveň i společné poslední slanění – info dodám v průběhu týdne.

Zároveň vyhlašujeme náhradní členskou schůzi, která bude v souladu se zákonnou úpravou (lex covid) konána korespondenčně (per rollam). Korespondenční schůze bude zahájena 14.11. zasláním návrhu usnesení. O tomto usnesení se bude hlasovat mailem na adresu hkpardubice@email.cz nejpozději do 29.11.

Program schůze:

 1. Schválení výsledku hospodaření klubu za rok 2019
 2. Změna stanov
 3. Volba předsedy a výboru

K jednotlivým bodům:

 1. Informace byla zaslána již v březnu. Výsledek hospodaření je včetně komentáře v příloze.
 2. Návrh stanov je v příloze

Návrh na změnu stanov vyvolala letošní situace, kdy nebylo možno uspořádat prezenční členskou schůzi. Navržené změny stanov jsou vyznačeny červeně.

 • navržena možnost hlasování na členské schůzi elektronicky (4.13)
 • upraveno funkční období výboru a předsedy vždy do konce kalendářního roku, ať je určitá rezerva při posunu termínu členské schůze (5.2, 6.3)
 • doplněna pravidla pro odvolání a rezignace členů výboru a předsedy (5.3, 6.3, 6.4), přidána volba předsedy výborem ze svého středu, což zvýší operativnost, když už nemůže/nechce zastávat svoji funkci
 • upravena usnášeníschopnost členské schůze na 1/5 řádných členů a odstraněna pasáž o náhradní členské schůzi (4.7)
 • úprava kvóty pro změnu stanov a nakládání s nemovitým majetkem
 • další drobné změny ve formulaci některých odstavců
 • upravena definice řádného člena na věk minimálně 18let, aby korespondoval s právem volby (všechny ostatní drobné změny ve stanovách)

Změny ve stanovách si, prosím, projděte v předstihu a případné připomínky zašlete mailem. 14.11. bude zaslána definitivní verze k hlasování. Případné změny stanov budou účinné až od zapsání do sbírky listin na rejstříkovém soudu. Volba výboru a předsedy proběhne dle stávajících pravidel.

3. volba předsedy a výboru proběhne ve 3 částech. 3a. schválení počtu členů nového výboru – návrh počtu členů bude součástí usnesení 3b. hlasování o předsedovi – z došlých kandidátů na předsedu bude volen jeden 3c. hlasování o členech výboru – z došlých kandidátů na člena výboru a ostatních kandidátů na předsedu bude volen zbylý počet členů výboru

Hlasovat se bude o jednotlivých bodech samostatně. V případě neschválení počtu členů výboru, bude nezbytné celé hlasování o výboru opakovat. Náhradní hlasování bude zahájeno 30.11. obdobným způsobem, na hlasování bude opět prostor 15 dní.

Hlasování bude dle jednotlivých bodů a dle jednotlivých členů zveřejněno v příloze k usnesení. Každý člen bude mít možnost ověřit své hlasování, aby byla zajištěna transparentnost.

Na předsedu zatím kandiduje:
Petr Řezka

do výboru dále kandidují
Martin Drátovský
Milan Hrdlička
Jáchym Kubeček
Áňa Panochová
Jirka Přidal
Marcel Tlustoš
Tomáš Pop Ostatní zájemci se prosím hlaste do 13.11.…původní pozvánka…

Letošní členská schůze se z důvodu jarní epidemické situace nemohla odehrát v klasickém termínu na Březnovkách, byla proto přesunuta na podzimní epidemickou situaci na Poslední slanění.

Členská schůze se bude konat na Posledním slanění 7.11. od 19.00

Program:

 1. zpráva o činnosti klubu v uplynulém roce
 2. plány na rok následující
 3. hospodaření oddílu
 4. změna stanov
 5. VOLBA VÝBORU A NOVÉHO PŘEDSEDY

Návrh na změnu stanov vyvolala letošní situace, kdy nebylo možno uspořádat prezenční členskou schůzi klasicky na Březnovkách a zároveň již skončilo funkční období výboru. Jen díky tomu, že poslední volba předsedy proběhla až na podzim, neskončil klub v právním vzduchoprázdnu bez statutárního zástupce.

Navržené změny stanov jsou uvedeny zde (červeně vyznačené změny).

 • navržena možnost hlasování na členské schůzi elektronicky (4.13)
 • upraveno funkční období výboru a předsedy vždy do konce kalendářního roku, ať je určitá rezerva při posunu termínu členské schůze (5.2, 6.3)
 • doplněna pravidla pro odvolání a rezignace členů výboru a předsedy (5.3, 6.3, 6.4)
 • upravena usnášeníschopnost členské schůze na 1/5 řádných členů a odstraněna pasáž o náhradní členské schůzi (4.7)
 • další drobné změny ve formulaci některých odstavců
 • upravena definice řádného člena na věk minimálně 18let, aby korespondoval s právem volby (všechny ostatní drobné změny ve stanovách)

Dále je zpracována varianta, že by se na členské schůzi volil pouze výbor a výbor by si pak ze svého středu volil předsedu – o této úpravě bude hlasováno samostatně (příslušná úprava stanov oproti předchozí variantě je zde – oranžově vyznačené změny).

Změny ve stanovách si, prosím, projděte v předstihu a případné připomínky zašlete mailem, abychom nemuseli řešit úpravy narychlo na místě.

Před volbami do výboru a na předsedu se domluvíme na velikosti výboru podle počtu přihlášených kandidátů. Do začátku schůze se může každý ke kandidatuře přihlásit.

Pojďte doplnit výbor, ať je v něm zastoupeno více aktivních mladých ambiciózních lezců, ať se klub zase posune někam dále. Předseda už taky nemá ten potřebný tah na bránu a nikdo to nebude a nechce dělat věčně…
DISKUSE


(Nejnovější >> ) 1, (Nejstarší)

trek v Rolwalingu v Himaláji   18. 04. 2024, 10:18
Lída se Zdeňkem zvou další účastníky, aby se k nim přid na expedici do Himaláje
Řezin
hřebenovka Nízkých Tater   21. 02. 2024, 22:09
aneb Březnovky jinak
Sylva
Meda Pridalova   19. 10. 2023, 23:36
Jk
rekonstrukce záchodů   18. 05. 2023, 21:59
report o ho*ne
Figy
Dáda Kalivoda   10. 01. 2023, 11:00
V pondělí 9.1.2023 zemřel Dáda Kalivoda
Řezin
Jirka Přidal   12. 10. 2021, 23:14
V sobotu 9.10.2021 zemřel Jirka Přidal.
Řezin
Rax 2020   15. 11. 2020, 20:36
Babí léto v Raxu
Zuzkačka
Teryna 2020   16. 10. 2020, 22:01
Horoškolka a její okolí.
Michal
Členská schůze 2020   06. 10. 2020, 17:28
VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE přesunuta na Poslední slanění
Řezin
Chrtka
Řezin
Zimní Tatry 2019   07. 03. 2019, 22:33
Jak jsme si ve sněhu, ledu, mrazu a větru užívali.
Řezin
Coronation Street   15. 10. 2018, 23:03
Lezení v anglickém Cheddar Gorge
Michal
Návnada pěkných cest v okolí Teryny z pera Jirky Přidala.
Řezin
skialpy 2018   22. 01. 2018, 09:26
lyžařský výlet na hory
Řezin
Ledovcový kurz Dachstein 20.-23.7.2017
Lucína
Tatroškolka 2017   13. 07. 2017, 10:14
Téryho chata
Michal
Zimní Tatry od Verči   19. 03. 2017, 21:35
Na Zbojandě a v okolí
Verča
Zimní Tatry   14. 03. 2017, 23:37
Zbojanda
Michal
PF 2017   02. 01. 2017, 22:53
Řezin
Oddílová trika   05. 12. 2016, 06:53
Další kolo objednávky oddílových triček a mikin.
Řezin
Kvíz 09/2016   13. 09. 2016, 08:12
horolezecký kvíz
Řezin
Dráťák, Michal, Marbuel a Áňa ve vysokých horách (4. - 14. 8. 2016)
Dráťák
Bude pršet? Třeba ne tolik jako loni...
Michal
Kvíz 08/2016   08. 08. 2016, 11:22
horolezecký kvíz
Řezin
Kvíz 07/2016 - nápověda 1   01. 07. 2016, 07:16
horolezecký kvíz
Řezin
Skialp Silvretta 2016   17. 01. 2016, 18:56
Za Tomem na skialp do Švajcu? tak určitě...
Michal
Švýcarské skialpy   13. 12. 2015, 15:50
výjezd za švýcarskými čtyřtisícovkami
rezin
Předtatry 2014   04. 10. 2015, 22:57
Do Tater před horoškolkou? Pod šutr? A proč ne?
Michal
Instruktorák Berchtesgaden   03. 09. 2015, 10:02
Zase sluníčko? To půjdeme zase lézt? Já už nechci... Nemůžeme už zůstat na chatě při pivečku?
Řezin
Horoškolka 2015 Zelené pleso   20. 07. 2015, 09:40
Michal
Rudé Řitě 2015   27. 04. 2015, 21:10
Kožich
50.věží   20. 04. 2015, 14:18
Lezecká maturita
Jáchula
oddílová trika   30. 03. 2015, 13:17
Protože stará oddílová trika většiny z nás již dožila, dožívá, či brzy dožije, budeme dělat novou objednávku
Řezin
Zimní lezení v Toteskách   20. 02. 2015, 09:01
Noc ve vyhřátém spacáku ve stanu. Za plachtou pofukuje vítr a vločky neslyšně dopadají na tropiko. Noc se vyjasní a hvězdy ozáří cepíny zapíchlé před stanem. Všude se třpytí krásný panenský prašan. V údolí pomalu pohasínají světla z chalup...
Řezin
HOPSAVEC :-)   15. 11. 2014, 10:19
Oddílová literární soutěž
Macíno
Soutěžní polezení na Suškách   16. 07. 2014, 11:49
První letošní oddílové lezecké zápolení na skalách
Řezin
Spadlé karabiny   16. 06. 2014, 11:10
pár informací ke spadlému lezeckému materiálu
Řezin
Pro ty, co se nemohou rozhodnout mezi nabídkou pojištění obou horolezeckých svazů, provedl jsem jejich stručné srovnání.
Řezin
Mužák   06. 04. 2012, 00:11
Jáchula
Dráťák na Pumori   16. 10. 2011, 22:42
kterak se člen našeho oddílu spolu s dalšími lezci o Nepálského krasavce pokusili
Řezin
Útěk z Vrátu   28. 01. 2010, 17:20
Run to the hills, run for your lives
jarin
Nevšechní expedice nevšedního týmu do nevšedních končin...
Kostěj
Výsledky z Říjnovek 2009   16. 10. 2009, 22:42
Jak to šlo v roce 2009
Za Jáchuu
Viktor   09. 08. 2009, 22:06
JK
uz trochu starsi, ale jako motivace pro prichazejici leto...
aquaKostej
Mačky   25. 12. 2008, 20:19
Pro zájemce jsou k dispozici mačky za rozumnou cenu
Tom
Oddílová trika   21. 07. 2008, 12:16
Jak dopadla diskuse o oddílových tričkách
Tom
Výsledky z Říjnovek 2007   02. 11. 2007, 15:53
JK 2x
Mela v Mellu   18. 09. 2007, 14:20
Jak jsem se stal Italem
il Kostej
Materiál ke koupi   09. 01. 2007, 21:16
Pokud někdo chcete nějaké hexy nebo vklíněnce...
Pozvánka na Říjnovky   14. 10. 2006, 13:25
Po roce jsou tu zase říjnovky
Pája
Návrh prací, které můžete provést.
Marcel
Úklidová brigáda   14. 10. 2006, 13:22
Plán prací, které je potřeba provést.
Marcel
Ach jo   14. 10. 2006, 13:10
Zamyšlení nad pracovní aktivitou na Vrátě.
Marcel
Valná hromada ČHS   14. 10. 2006, 13:08
Proběhla valná hromada ČHS
Marcel
Dachstein v zimě   14. 10. 2006, 12:50
bláznivý podzimní výlet
Standa
50 věží   14. 10. 2006, 12:39
50 věží
Jachula
Metodický víkend   14. 10. 2006, 12:33
Shrnutí toho co se dělo na metodickém víkendu
Dráťák
Rumunsko[2]   14. 10. 2006, 12:29
Druhá část
Tom
Muskul a Kostej na horach   14. 10. 2006, 12:26
Muskul a Kostej na horach
Zdenek
Rumunsko[1]   14. 10. 2006, 12:24
Trocha zážitků z cestování po rumunsku
Tomas
Zill a Karwend   14. 10. 2006, 12:18
Loudis
Pár cest z Dolomit   14. 10. 2006, 12:15
Zdenda
S Davidem na Sonnjochu   14. 10. 2006, 12:10
     [Kontakty]
Tyto stránky spáchal Tom, nyní je spravuje Marbuel - janhrncir[zavinac]gmail[tecka]com
zavrit